ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 117, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (5ος Όροφος)

Τηλέφωνο: 2310-261816

Fax: 2310-261899

E-mail: info@loukanidis.gr