Συνεργαζόμαστε με ειδικευμένους καθηγητές που μπορούν να αναλάβουν μαθήματα για εξετάσεις σε Α.Ε.Ι. , Τ.Ε.Ι. , Ε.Α.Π. και κατατακτήριες, στο χώρο μας ή και online.

Προσφέρουμε βοήθεια για εκπόνηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών.