Είναι πολύ καλύτερο να κατανοηθεί και να εμπεδωθεί η ύλη ενός μαθήματος έγκαιρα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση που προκαλείται όταν ένας φοιτητής προσπαθεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να μελετήσει και να εξεταστεί σε πολλά μαθήματα. Ιδίως λίγο πριν την εξεταστική περίοδο.

Έτσι μετά το τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου, ξεκινούν οι προσφορές μας για τους φοιτητές που χωρίς να καταβάλουν πολύ κόπο μπορούν έγκαιρα  να εμβαθύνουν στις απαιτήσεις της ύλης του κάθε μαθήματος, είτε σε ατομικά μαθήματα, είτε σε ολιγομελή τμήματα (4-5 άτομα το πολύ).Τα συχνά τεστ και τα τελικά διαγωνίσματα βοηθούν το φοιτητή να αποκτήσει σιγουριά και αυτοπεποίθηση.